, 'opacity': false, 'speedIn': , 'speedOut': , 'changeSpeed': , 'overlayShow': false, 'overlayOpacity': "", 'overlayColor': "", 'titleShow': false, 'titlePosition': '', 'enableEscapeButton': false, 'showCloseButton': false, 'showNavArrows': false, 'hideOnOverlayClick': false, 'hideOnContentClick': false, 'width': , 'height': , 'transitionIn': "", 'transitionOut': "", 'centerOnScroll': false }); })

O konobi

Naziv “KONOBA” korjene vuče od latinskog jezika, a znači podrum za vino i vinotočje.

Taj prostor je često dijelom ukopan u zemlji i dobro je, kada je građevinskom majstorijom izveden da bude suh i prozračan. U Dalmaciji, proizvođači vina, ako vino nisu prodali nakupcu ili u zadrugu, onda bi sami prodavali svoje vini (kako bi se tada govorilo): “NA KONOBU”.
Prodaju vina “Na konobu” obznanjivali bi objašanjem grane masline ili lovora na vidnom mjestu zdanja od konobe. Vino se prodavalo i na drvenim brodovima (trabakul, bracera, veliki leut). A “KONOBA” u brodu imala je provu, krmu i središnji dio stivu.

Puk u Dalmaciji značajno vrijeme svog društvenog života ostvarivao je i u konobi.

Razdoblje između dva rata je intenziviralo taj običaj. Tamo se pilo, jelo, pivalo, kartalo a kadkad i “pokaralo”.
Konobi su (daleko ranije) “narodnjaci” znali zapjevati budnice, a radnici kasnije borbene pjesme. U toj kultnoj prostoriji izrađivali su se planovi, i donosile “odluke” !! Tamo se uvijek za “pravu” politiku navijalo..
Zidovi i zemljani podi konobe sjali su patinom pučanstva više nego unutrašnjost nekih crkava.

Danas pronaći izvornu konobu “iz vremena” je raritet, a kada je otkrijemo, tamo nalazimo slojevito zaboravljenje mirise i okuse, i osluh mora.


Webdesign & code by KOLAPS.net © 2010 Konobe.hr / info@konobe.hr